Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

Rozhraní pro partnery

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

19. září 2019 - XV. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

  Místo konání: MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 9, MALESICKÝ DVŮR, Malesická náves 228/1  MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte...
  Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní.

 

Aktualní témata v programu setkání:

  • rekodifikace stavebního práva a příprava nového stavebního zákona,
  • rozpočet obcí a měst na rok 2020

Zaměření: 

  1. Pravidla činnosti výborů a komisí obcí a měst,
  2. Příprava rozpočtu obcí a měst na rok 2020, daňové příjmy a přehled hospodaření,
  3. Financování investic a ekonomický výhled na rok 2020,
  4. Hospodaření s majetkem, pozemky a stavby v praxi obcí a měst,
  5. Péče řádného hospodáře v každodenní praxí představitelů obcí a měst,
  6. Zákonné povinnosti představitelů obcí a měst - občanskoprávní a trestně právní odpovědnost,
  7. Nový stavební zákon - stavební právo a stavební zákon v praxi obcí a měst a chystané změny (nový zákon),
  8. Investiční výstavba infrastruktury obcí a měst v praxi.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN - PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
9:10Přivítání účastníků a hostů starostou hostitelské obce
PRAVIDLA ČINNOSTI VÝBORŮ A KOMISÍ OBCÍ A MĚST, ZÁKONNÉ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘEDSTAVITELI OBCE
9:15Pravidla činnosti výborů a komisí obcí a měst
9:35Diskuze k tématu.
9:45Zákonné povinnosti představitelů obcí a měst při správě obecního majetku
 Péče řádného hospodáře a odpovědnost občanskoprávní a trestněprávní
10:30Diskuze k tématu.
10:45Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání k tématu financí a komunální techniky.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
11:0030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2020, FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - VÝHLED VÝVOJE SDÍLENÝCH DANÍ, FINANCOVÁNÍ INVESTIC OBCÍ A MĚST A INVESTIČNÍ PLÁNOVÁNÍ
11:30Hospodaření a financování obcí a měst - aktuální vývoj a výhled - přehled aktualit ze světa financí
12:00Příprava rozpočtu na rok 2020, rozpočtový výhled a doporučení
12:30Diskuze k tématu.
12:45Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajského setkání.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
13:0030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A INVESTIČNÍ VÝSTAVBA V PRAXI OBCÍ A MĚST
13:30Představení věcného záměru nového stavebního zákona a jeho dopad na rozhodování orgánů obcí a měst
14:00Diskuze k tématu.

14:30

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
 UKONČENÍ SETKÁNÍ RAUTEM S GRILOVÁNÍM
 Po celý den podáváme účastníkům kvalitní občerstvení.

 


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare