Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

Rozhraní pro partnery

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Slavíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

17. ledna 2019 - XIV. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOČESKÉHO KRAJE

DatumMístoVar. symbolPřihláška
17.01.2019 Tábor, Hotel Palcát****101 Přihláška na akci »

  Místo konání: TÁBOR, HOTEL PALCÁT****, ul. 9. května 2471/2 PREZENTACE MÍSTA: ZDE MAPA: ZDE
  Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní.

 

Zaměření: 

1.    Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost v Jihočeském kraji
2.    Základní zákonné povinnosti představitelů obcí – aktuální judikatura a praxe,
3.    Průběh jednání zastupitelstev z pohledu zákona v praxi,
4.    Péče řádného hospodáře v každodenní praxí představitelů obcí a měst
5.    Hospodaření a financování obcí a měst, aktuální vývoj a výhled investování do konce roku 2022,
6.    Finanční a investiční možnosti a příležitosti obcí a měst v letech 2019–2022,
7.    Veřejné zakázky, výběrová řízení, zadávací dokumentace, diskuze nad nejčastějšími problémy v praxi,
8.    Smlouva o dílo, časté nedostatky, spory mezi investory a zhotoviteli, soudní a právní praxe,
9.    Správný postup pro vydávání obecně závazných vyhlášek,
10.  Rozvoj a investice obcí a měst, příležitosti v letech 2018–2022, praktické rady, tipy a funkční modely,
11.  Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN - PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
9:05Přivítání účastníků starostou hostitelského města
 Ing. Štěpán PAVLÍK, starosta města Tábor
9:10Slavnostní zahájení k 100 výročí založení demokratické republiky a 25 výročí vzniku České republiky
 Pan Prezident Tomáš Garrigue MASARYK, projev o Demokracii
DOPRAVA V JIHOČESKÉM KRAJI, SMLOUVA O DÍLO A POSTUP PRO SPRÁVNÉ ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI 
9:20Priority rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti v Jihočeském kraji v roce 2019 a v dalším období
 Bc. Jiří ŠVEC, radní Jihočeského kraje pro dopravu a dopravní obslužnost a starosta města Lišov
9:35diskuze s panem radním
9:45Správný postup při uzavírání smlouvy o dílo, nejčastější chyby v praxi, rozhodování sporů v praxi českých soudů, na co je třeba si dát pozor jako investor, nejčastější pochybení zhotovitelů díla a dopady na rozvoj obce, vazby na výběr dodavatele, zadávací dokumentaci a podobně
 Mgr. Petr PRÁŠEK, advokát odborník na veřejné zakázky a smlouvu o dílo
10:10Diskuze k tématu.
10:20Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání k tématu financí a komunální techniky.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:4030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST, VEŘEJNÉ FINANCE A VÝHLED VÝVOJE SDÍLENÝCH DANÍ, AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI KE ZVÝŠENÍ INVESTIC OBCÍ A MĚST, EKONOMICKÝ VÝHLED NA ROKY 2019-2022
11:10Hospodaření a financování obcí a měst - aktuální vývoj a výhled
 Ing. Karla RUCKÁ, vedoucí oddělení souhrnné vztahy územních rozpočtů a správa programu kapitoly VPS, odbor financování územních rozpočtů a programové financování, MF ČR
11:40Finanční možnosti obcí a měst a financování cílů v letech 2019-2022
 Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv
12:10Diskuze k tématu vývoje a výhledu českého hospodářství, dopady na financování obcí a měst ze sdílených daní, finanční plánování, investice a rozpočtové hospodaření.
12:30Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajského setkání např. k tématu bezpečnosti silničního provozu atd.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
13:0030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV, VYDÁVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
13:30Odpadové hospodářství v praxi obcí a měst, informační systém odpadové hospodářství, autovraky, evidence, obaly, preshraniční přeprava, zpětný odběr, recyklace, příklady z praxe, možnosti úspor a dotační programy
 Mgr. Jiří VALTA, odborník na odpadové hospodářství v praxi, vedoucí oddělení státní agentury CENIA
14:00Diskuze k tématu.
14:15Úkoly nového zastupitelstva obce v oblasti tvorby obecně závazných vyhlášek
 Ing. Bc. Miroslav VESELÝ, vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra

14:45

LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS A PARTNERŮ SETKÁNÍ
 Na konci každého krajského setkání losujeme o ceny, například tablet, výběrová vína a podobně. Losování probíhá ze zpětné vazby hodnotícího dotazníku, který je předávám u prezence.
15:00UKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM O DVOU CHODECH

CENA: 950,- KČ NA OSOBU
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

PARKOVÁNÍ: Je zajištěno městem Tábor, v krytém parkovacím domě "Čsl. Armády". Celkem je rezervováno 50 míst za jednorázový poplatek 40,- Kč na celý den, místa jsou označena jako "Rezervé pro držitele zvláštního povolení". MAPA ZDE: KLIKNĚTE...  Další možnost parkování je ve Vančurově ulici u hotelu (bez rezervace) (36 míst za 20 Kč / hod.).

Jmenovitě uvedení řečníci nám již potvrdili svou osobní účast, v případě neodkladných pracovních povinností nebo nemoci, vždy posílají své zástupce. Po celý den budou k dispozici prezentace partnerů setkání, praktické příklady a ukázky produktů a služeb pro samosprávy. Regionservis si vyhrazuje právo na změnu pořadí přednášek, jména řečníků, úpravu nebo zrušení části programu (zcela v. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme zaručit účast na akci, děkujeme za pochopení. Kapacita akce je omezena pro vyšší komfort účastníků. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet. Platby na místě hotově z časových důvodů nepřijímáme. Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Na konci setkání losujeme o ceny, proto doporučujeme zůstat až do konce programu setkání.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 15. LEDNA 2019 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 150 míst školní uspořádání). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare