Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

Rozhraní pro partnery

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

13. prosince 2018 - XIII. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

  Místo konání: OLOMOUC, HOTEL FLORA****, ul. Krapkova 439/34 PREZENTACE MÍSTA: ZDE MAPA: ZDE
  Cílová skupina: starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní.

 

 

Zaměření: 

1.    Základní zákonné povinnosti představitelů obcí – aktuální judikatura a praxe
2.    Průběh jednání zastupitelstev z pohledu zákona v praxi,
3.    Péče řádného hospodáře v každodenní praxí představitelů obcí a měst
4.    Hospodaření a financování obcí a měst, aktuální vývoj a výhled investování do konce roku 2022,
5.    Finanční a investiční možnosti a příležitosti obcí a měst v letech 2019–2022,
6.    Spolupráce Policie ČR s obcemi a městy,
7.    Veřejné zakázky, výběrová řízení, zadávací dokumentace, diskuze nad nejčastějšími problémy v praxi,
8.    Smlouva o dílo, časté nedostatky, spory mezi investory a zhotoviteli, soudní a právní praxe,
9.    Správný postup pro vydávání obecně závazných vyhlášek,
10.  Rozvoj a investice obcí a měst, příležitosti v letech 2018–2022, praktické rady, tipy a funkční modely,
11.   Diskuze s odborníky k tématu práv a povinností volených zástupců obcí a měst v praxi.

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN - PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN

ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu, poděkování čestným hostům a partnerům
9:05Přivítání účastníků zástupcem hostitelského města
 doc. PhDr. Karel KONEČNÝ CSc., náměstek primátora Statutárního města Olomouce
9:10Slavnostní zahájení k 100 výročí založení demokratické republiky a 25 výročí vzniku České republiky
 Tomáš Garrigue MASARYK, projev "O demokracii"
ZÁKLADNÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI VOLENÝCH PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ, JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE, STŘET ZÁJMŮ V KAŽDODENNÍ PRAXI STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ 
9:15Základní zákonné povinnosti představitelů obcí – aktuální judikatura a praxe
Průběh jednání zastupitelstev z pohledu zákona, judikatury a praxe
Péče řádného hospodáře v každodenní praxi představitelů obcí a měst
 JUDr. PhDr. Petr KOLÁŘ, Ph.D., právník, vysokoškolský pedagog a starosta města Veselí nad Moravou
10:00Diskuze k tématu.
10:20Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajských setkání k tématu financí a komunální techniky.
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:4030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
FINANCOVÁNÍ A HOSPODAŘENÍ OBCÍ A MĚST, VEŘEJNÉ FINANCE A VÝHLED VÝVOJE SDÍLENÝCH DANÍ, AKTUÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI KE ZVÝŠENÍ INVESTIC OBCÍ A MĚST, EKONOMICKÝ VÝHLED NA ROKY 2019-2022, SPOLUPRÁCE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY S OBCEMI A MĚSTY
11:10Hospodaření a financování obcí a měst - aktuální vývoj a výhled
 Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů Ministerstva financí
11:40Finanční možnosti obcí a měst a financování cílů v letech 2019-2022
 Ing. Luděk TESAŘ, ekonom, odborník na veřejné rozpočty, hospodaření a financování územních samospráv
12:10Diskuze k tématu vývoje a výhledu českého hospodářství, dopady na financování obcí a měst ze sdílených daní, finanční plánování, investice a rozpočtové hospodaření.
12:25Krátké ústní prezentace hlavních partnerů krajského setkání např. k tématu bezpečnosti silničního provozu atd.
12:45Spolupráce Policie České republiky s obcemi a městy
 zástupce Krajského ředitelství Policie České republiky
PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
13:0030 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů.
SMLOUVA O DÍLO A POSTUP PRO SPRÁVNÉ ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI, VYDÁVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
13:30Správný postup při uzavírání smlouvy o dílo, nejčastější chyby v praxi, rozhodování sporů v praxi českých soudů, na co je třeba si dát pozor jako investor, nejčastější pochybení zhotovitelů díla a dopady na rozvoj obce, vazby na výběr dodavatele, zadávací dokumentaci a podobně 
 Mgr. Petr PRÁŠEK, advokát odborník na veřejné zakázky a smlouvu o dílo
14:15Diskuze k tématu.
14:30Úkoly nového zastupitelstva obce v oblasti tvorby obecně závazných vyhlášek
 Mgr. Jakub JOKLÍK, vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra

15:00

ZÁVĚREČNÉ SLOVO POŘADATELE A LOSOVÁNÍ O HODNOTNÉ CENY PARTNERŮ SETKÁNÍ A SPOLEČNOSTI REGIONSERVIS
 Na konci každého krajského setkání losujeme o ceny, například tablet, výběrová vína a podobně. Losování probíhá ze zpětné vazby hodnotícího dotazníku, který je předávám u prezence.
15:15UKONČENÍ SETKÁNÍ TEPLÝM OBĚDEM

 

 

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:84
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů59
Místostarostů, náměstků22
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní2

Spokojenost s akcí


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare