Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

8. září 2022 - Volby do zastupitelstev obcí a měst; správa obce v období mezi volbami

Zákonné povinnosti starostů, místostarostů, radních, tajemníků a vedoucích úředníků spojené s volbami do obecních a městských zastupitelstev.

Místo konání: EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava (konferenční sál Kaplan), PREZENTACE MÍSTA: ZDE MAPA: ZDE
Cílová skupina: STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA, RADNÍ, VOLENÝ ZÁSTUPCE OBCE, MĚSTA, TAJEMNÍK, VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK A ÚŘEDNÍK územního samosprávného celku zabývající se problematikou voleb a uvedených témat semináře.

Zaměření: Jednodenní seminář k aktuální problematice zákonných povinností spojených s výkonem funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo zastupitelstva obce, tajemníků nebo vedoucích úředníků spojených s volbami do zastupitelstev obcí a měst a se správou obce do ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva; výklad zohledňuje i aktuální novely a judikaturu k zákonu o střetu zájmů a o volbách do zastupitelstev obcí.

Prezence účastníků od 8:45 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
 Profil přednášejícího
 Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu, dále též jako starosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výkonu územní samosprávy.
 Ústavní a zákonné aspekty voleb do zastupitelstev obcí
 
 1. Aktivní a pasivní volební právo
 2. Stanovení počtu volených zastupitelů, počtu volebních obvodů a počtu volebních okrsků
 3. Povinnosti starostů a obecních (městských) úřadů jako volebních orgánů
 4. Tvorba a registrace kandidátních listin
 5. Zákonné principy hlasování a zjišťování výsledků hlasování
 6. Členové a tajemníci okrskových komisí (práva, povinnosti, odměňování)
 7. Vznik mandátu nových zastupitelů
 8. Soudní přezkum voleb (judikatura Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu ve volebních věcech)
10:3015 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10.45Ustavující zasedání zastupitelstva a postup ustavení nových orgánů obce
 
 1. Výkon pravomocí orgánů obce mezi volbami a ustavujícím zasedáním
 2. Platové náležitosti uvolněných a neuvolněných zastupitelů (odchodné; proplácení dovolené)
 3. Neslučitelnost výkonu funkcí
 4. Svolání a průběh ustavujícího zastupitelstva
 5. Postup ustavení nových orgánů obce
11:4515 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
12:00Zákonná úprava střetu zájmů u končících a nově zvolených členů orgánů obce
 
 1. Osobní působnost zákona o střetu zájmů z pohledu novely zákona a aktuální judikatury
 2. Rozsah a forma povinně zveřejňovaných údajů k 30. červnu 2022
 3. Rozsah a forma povinně zveřejňovaných údajů u veřejných funkcionářů, kteří nepokračují ve výkonu funkce
 4. Rozsah a forma povinně zveřejňovaných údajů u nově zvolených veřejných funkcionářů
13:00UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM OBĚDEM (DVOUCHODOVÉ MENU).

CENA: 3.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
V ceně je celodenní stravování a oběd o dvou chodech!
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda a materiály od lektora v elektronické podobě. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení. Úhradu registračního poplatku prosíme, provádějte předem převodem na náš účet (na základě zálohové faktury nebo daňového dokladu). Platby na místě hotově z časových důvodů nepřijímáme. Podrobné smluvní podmínky jsou k dispozici na našich internetových stránkách.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 5. září 2022 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy (724 93 15 93)

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:16
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů11
Zastupitelů, radních1
Tajemníků, ředitelů úřadů1
Ostatní3

Spokojenost s akcí


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare