Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Archiv vybraných akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Ctíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

12. dubna 2019 - Veřejné zakázky a smlouvy uzavírané samosprávami

AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ U MVČR

Místo konání: PRAHA - NOVÉ MĚSTO, HOTEL 1. REPUBLIC****, ul. V Tůních 1625/8, MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte...

Cílová skupina: Starostka, starosta, místostarostka, místostarosta, radní, tajemník, jednatel nebo ředitel společnosti zřízené samosprávou apod. Právník, zaměstnanec města mající na starosti investice, výběrová řízení a smlouvy.

Cíl: Účastníky komplexně seznámit s celým postupem při výběru dodavatele, od zadání výběrové řízení až po řešení smlouvy, vymáhání práva a odpovědnosti včetně rizik např. trestní a hmotné odpovědnosti. Představit zákon o veřejných zakázkách v praxi územních samospráv. Celou problematiku vysvětlit na konkrétních příkladech a vzájemných vazbách na další zákony, judikáty a praxi.

Aktualita: Elektronizace zadávání veřejných zakázek.

Zaměření a obsah:  

 • Elektronizace veřejných zakázek ve vztahu k nadlimitním a podlimitním veřejným zakázkám
 • Jak stanovit předmět plnění veřejné zakázky.
 • Jak nastavit požadavky na kvalifikaci, aby se zakázky účastnili pouze kompetentní dodavatelé a zároveň nedocházelo k diskriminaci.
 • Jak nastavit hodnocení nabídek, aby zadavatel obdržel ekonomicky nejvýhodnější nabídku (s co největší přidanou hodnotou pro zadavatele).
 • Jak stanovit obchodní podmínky veřejné zakázky.
 • Zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv v praxi územních samospráv.
 • Účelnost nakládání s veřejnými prostředky, horizontální a vertikální spolupráce, kvalifikace a hodnocení a nová terminologie,
 • Smlouva o dílo, oprávnění na její uzavření,
 • Péče řádného hospodáře,
 • Stavba jako předmět díla, zajištění smluvních povinností, předání a převzetí díla, zákonná a smluvní odpovědnost za vady, uplatnění záruky na jakost,
 • Insolvence dodavatele,
 • Zákonné povinnosti představitelů obcí,
 • Neplatnost smluv, předsmluvní odpovědnost, právní vady smluv, zveřejňování záměru,
 • Odpovědnost představitelů obcí za škodu a trestněprávní odpovědnost. 
PREZENCE ÚČASTNÍKŮ OD 8:30 HODIN, PREZENCE PARTNERŮ OD 8:00 HODIN
ZAHÁJENÍ:
9:00Zahájení setkání, představení programu.
ZÁSADY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PRAXI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁV - TIPY, RADY A DOPORUČENÍ
9:10Komplexní odborné představení pravidel zadávání veřejných zakázek v praxi územních samospráv
 Mgr. Petr PRÁŠEK, advokát odborník na veřejné zakázky
 + KOLEKTIV ADVOKÁTŮ A PRÁVNÍKŮ Z AK PANA DR. PRÁŠKA "IORA LEGAL S.R.O."
 
 • elektronizace veřejných zakázek ve vztahu k nadlimitním a podlimitním veřejným zakázkám,
 • jak stanovit předmět plnění veřejné zakázky,
 • jak nastavit požadavky na kvalifikaci, aby se zakázky účastnili pouze kompetentní dodavatelé a zároveň nedocházelo k diskriminaci,
 • jak nastavit hodnocení nabídek, aby zadavatel obdržel ekonomicky nejvýhodnější nabídku (s co největší přidanou hodnotou pro zadavatele),
 • jak stanovit obchodní podmínky veřejné zakázky,
 • zásady zadávání veřejných zakázek, účelnost nakládání s finančními prostředky,
 • výjimky z povinnosti zadávat veřejné zakázky v režimu zákona, horizontální a vertikální spolupráce,
 • lhůty a jejich počítání,
 • kvalifikace a hodnocení, pravidla hodnocení kvality nabídek dodavatelů,
 • uzavření a změny smlouvy, zvýšení limitu pro vícepráce,
 • uveřejňování,
 • příklady z praxe při aplikaci nového zákona, problematická ustanovení zákona,
 • stručný přehled majetkoprávní a trestněprávní odpovědnosti.
 Společná diskuze k tématu.
10:4515 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
11:00Smlouvy o dílo z pohledu zákonné úpravy a judikatury soudů
 
 • oprávnění uzavřít smlouvu o dílo – jednání podnikatele
 • péče řádného hospodáře dle úpravy NOZ a ZOK,
 • stavba jako předmět díla,
 • zajištění smluvních povinností (zádržné, bankovní záruka, smluvní pokuta, zajišťovací směnka),
 • předání a převzetí díla,
 • zákonná a smluvní odpovědnost za vady díla ze strany zhotovitele, subdodavatele a zpracovatele projektové dokumentace,
 • uplatnění záruky za jakost,
 • vliv insolvenčního řízení na smlouvu o dílo.
 Společná diskuze k tématu.
12:4515 minut přestávka na kávu a občerstvení. K dispozici jsou prezentace a stánky partnerů s doplňkovým programem
13:00Zákonné povinnosti představitelů obcí při uzavírání smluv; důvody neplatnosti smluv, objektivní odpovědnost za způsobenou škodu, vybrané aspekty trestněprávní odpovědnosti 
 
 • Absolutní a relativní neplatnost uzavíraných smluv,
 • Předsmluvní odpovědnost,
 • Právní vady smluv uzavíraných obcemi – pravomoc orgánů obce; odchylky od obvyklé ceny
 • Povinnost zveřejňování záměru dle novelizovaného obecního zřízení
 • Zveřejňování smluv dle zákona o registru smluv
 • Zákonná odpovědnost představitelů obcí za škodu způsobenou obci
14:30Závěrečná diskuze
15:00UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM POZDNÍM OBĚDEM

CENA: 2.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
MNOŽSTEVNÍ SLEVA 25 % PŘI OBJEDNÁNÍ 4 OSOB Z JEDNÉ INSTITUCE, CENA PRO 4 OSOBY: 7.500,- KČ (plnění je osvobozeno od DPH)
V ceně je celodenní stravování a oběd o dvou chodech!
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Elektronický objednávkový systém, zatím neumí pracovat se slevami. Samozřejmě sleva platí a bude Vám automaticky odečtena, děkujeme za pochopení. Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda a tištěné materiály od lektorů. Absolventni obdrží osvědčení o absolvování v rámci průběžného vzdělávání. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 11. DUBNA 2019 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 30 míst). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.

Hodnocení:

Každý absolvent této akce má možnost jí zhodnotit.

Celkem navštívilo osob:17
Z toho:
Starostů, primátorů, hejtmanů4
Místostarostů, náměstků2
Tajemníků, ředitelů úřadů2
Ostatní9

Spokojenost s akcí


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare