Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Slavíme

100 let Československé republiky

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

ČMELÁČEK z.s.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU! 9. listopadu 2018 - Střet zájmů a vstupní oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích

Zákon č. 159/2006 sb. o střetu zájmů a povinnosti z něho plynoucí pro tzv. "veřejné funkcionáře" např. zvolené i odstupující starosty, místostarosty, vedoucí atd.

Místo konání: PRAHA - NOVĚ MĚSTO, HOTEL 1. REPUBLIC****, ul. V Tůních 1625/8, MÍSTO KONÁNÍ: klikněte..., MAPA: klikněte...
Cílová skupina: všichni veřejní "funkcionáři", zejména: starosta, místostarosta, radní, tajemník, vedoucí úředník atd. 

Zaměření: Jednodenní odborný seminář k aktuální problematice zákonných povinností spojených s výkonem funkce starosty, místostarosty, člena rady nebo uvolněného zastupitelstva obce, stejně jako vedoucích zaměstnanců obcí a ředitelů příspěvkových organizací; výklad zohledňuje právní úpravu spojenou s aplikací nedávno novelizovaného zákona o střetu zájmů, ve spojitosti s dalšími souvisejícími předpisy: občanského zákoníku, zákona o registru smluv, zákona o obcích, atd.

Seminář Vám přinese odpovědi zejména na tyto otázky:

  • Všichni nově zvolení starostové, místostarostové a členové rad obcí a měst mají povinnost podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů podat elektronicky tzv. vstupní oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích?
  • Všichni končící starostové, místostarostové a členové rad obcí a měst mají povinnost podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů podat tzv. výstupní oznámení?
  • Ministerstvo spravedlnosti v uplynulých dnech podalo podnět k zahájení přestupkového řízení proti 7568 veřejných funkcionářů kvůli nepodání povinných oznámení? 
     

Prezence účastníků od 8:45 hod.

ZAHÁJENÍ:
9:00 JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
  Profil přednášejícího
  Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu, dále též jako místostarosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výkonu územní samosprávy.
  Obsah přednášky:
  1.    Platná právní úprava střetu zájmů podle novelizovaného zákona č. 159/2006 Sb. z pohledu představitelů územní samosprávy.
2.    Nové zákonné povinnosti při podávání a zveřejňování oznámení o činnostech, příjmech a závazcích a o svém majetku.
3.    Odměňování za zastupování obcí v orgánech obchodních společností a jiných právnických osob.
4.    Zákonná omezení některých činností při výkonu veřejné funkce.
5.    Pravidla podávání oznámení o osobním zájmu.
6.    Zákonný rozsah povinně oznamovaného majetku ve vstupních, průběžných a výstupních oznámení.
7.    Nové povinnosti podpůrných a evidenčních orgánů.
8.    Rozsah povinně vkládaných a zveřejňovaných informací v centrálním registru oznámení.
9.    Deliktní odpovědnost za porušení zákona.
10.  Závěrečná diskuze, příklady z praxe.
PŘEHLED PŘESTÁVEK
10:15 15 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ (KVALITNÍ OBČERSTVENÍ, VÝBĚROVÁ KÁVA, DŽUSY ATP.).
11:45 15 MINUTOVÁ PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ (KVALITNÍ OBČERSTVENÍ, VÝBĚROVÁ KÁVA, DŽUSY ATP.).
14:00 UKONČENÍ SEMINÁŘE TEPLÝM OBĚDEM (DVOUCHODOVÉ MENU). OBĚD A OBČERSTVENÍ MAJÍ ÚČASTNÍCI ZDARMA

CENA: 2.500,- KČ NA OSOBU (plnění je osvobozeno od DPH).
MNOŽSTEVNÍ SLEVA 25 % PŘI OBJEDNÁNÍ 4 OSOB Z JEDNÉ INSTITUCE, CENA PRO 4 OSOBY: 7.500,- KČ (plnění je osvobozeno od DPH)
V ceně je celodenní stravování a oběd o dvou chodech!
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Elektronický objednávkový systém, zatím neumí pracovat se slevami. Samozřejmě sleva platí a bude Vám automaticky odečtena, děkujeme za pochopení. Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Součástí semináře je celodenní stravování včetně oběda a tištěné materiály od lektora. Regionservis si vyhrazuje právo na zrušení termínu semináře, či změnu místa nebo termínu. K prezenci se, prosíme, dostavte včas, děkujeme. Bez řádné registrace předem Vám nemůžeme z kapacitních důvodů zaručit účast na akci, děkujeme Vám za pochopení.

POZOR ZMĚNA TERMÍNU (PRO MALÝ ZÁJEM, NABÍDNEME POZDĚJŠÍ TERMÍN).


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare