Samosprávy, obce, města Podnikatelé a firmy

Kalendář akcí

Hledat obec

E-mailový zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.

Držitel certifikace ISO

Certifikát ISO

^

Věrnostní klub

HOGO-FOGO

Pomáháme

Husův rodný dům

600 let Husovy oslavy 2015

23. - 24. listopadu 2017 - SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

DatumMístoVar. symbolPřihláška
23.11.2017 - 24.11.2017 Praha 1, EA Hotel Embassy Prague****1711 Přihláška na akci »

Místo konání: PRAHA, EA HOTEL EMBASSY****, UL. PETRSKÁ 1167/31, PRAHA 1  WEB HOTELU: ZDE MAPA: ZDE
Cílová skupina: starosta, místostarosta a radní obce vykonávající státní správu v přenesené působnosti.

Zaměření: 

1.    Debata s odborníky s bohatou praxí nad aktuální problematikou řízení měst včetně důležitých informací i o státní správě, výklad bude bohatě vyložen praktickými příklady a otevřen vzájemné debatě i příspěvkům účastníků.  
2.    Dopady novely zákona o střetu zájmů na starosty, místostarosty a další představitele územní samosprávy
3.    Aktuální novely klíčových předpisů ovlivňujících rozhodování orgánů obcí: občanského zákoníku, zákona o registru smluv, zákona o obcích a).
4.    Nové odměňování zastupitelů a přehled důležitých legislativních změn.
5.    GDPR nás nemine: právní ochrana osobních údajů dnes a po 25.5.2018
6.    Jak zapřáhnout efektivně úředního „šimla“, personalistika a pracovní právo ve veřejné správě z pohledy starosty,
7.    Debata o veřejných zakázkách v praxi, uzavírání smluv a rizika.
8.    Účelná komunikace s veřejností, dobrá praxe a prezentace úspěšných projektů.
9.    Strategické řízení a plánování jako účinný nástroj práce starosty.
10.    Zvýšení investičních příležitostí, účinné hospodaření a řízení rizik v praxi, rady a tipy
11.    Rozpočet města na rok 2018 (vývoj daní, makroekonomický vývoj, rizika a příležitosti).
12.    Rozpočtový výhled, rozpočtová skladba, povinnosti při rozpočtovém hospodaření samospráv.
13.    Dopady novely RUD od 1. 1. 2018 na města.
14.    Dopady nového zákona o rozpočtové odpovědnosti.
15.    Úpravy rozpočtu na rok 2018 dle novelizovaných rozpočtových pravidel.
16.    Rozpočty obcí 2018 – financování, hospodaření, zadluženost.

LEKTORSKÝ TÝM:
JUDr. PhDr. PETR KOLÁŘ, Ph.D.
Právník, vysokoškolský pedagog – působí jako odborný konzultant v Parlamentním institutu, dále též jako místosta-rosta města Veselí nad Moravou; častá publikační činnost na téma politologie a práva, odborník na právo při výko-nu územní samosprávy
ING. JOSEF MATOCHA
tajemník městského úřadu Valašské Meziříčí s mnohaletou praxí i přednáškovou činností. Odborník na pracovní právo ve veřejné správě, ochranu osobních údajů a svobodný přístup k informacím. Specializuje se i na komunikací s veřejností a účinné metody řízení lidských zdrojů, včetně s moderními technologiemi.
ING. LUDĚK TESAŘ
Ekonom specializující se na města a obce s 20letou zkušeností z praxe, MF ČR, ÚV ČR a samospráv, spoluautor záko-na o rozpočtovém určení daní, poradce mnoha úspěšných měst a obcí v ČR.
Mgr. PETR PRÁŠEK
advokát s dlouholetou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek a kontrol zadávacích řízení, Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně absolvoval v roce 2008, advokátem je od roku 2015, ve své advokátní praxi se zamě-řuje zejména na právo veřejných zakázek a strukturální fondy, na právo duševního vlastnictví, včetně informačních technologií, na obchodní právo a právo energetické, V minulosti působil ve funkci vedoucího právního oddělení ří-dícího orgánu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, přičemž ovládá plynně anglický jazyk.
PROGRAM 23. LISTOPADU
8:30Prezence účastníků
AKTUÁLNÍ NOVELY ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ, O OBCÍCH A OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Z POHLEDU ŘÁDNÉ SPRÁVY MAJETKU OBCE, NOVÉ POVINNOSTI JIŽ OD ZÁŘÍ 2017
9:00
 • Aktuální novela zákona střetu zájmů (účinná od 1. září 2017) z pohledu představitelů územní samosprávy,
 • Nové zákonné povinnosti při podávání a zveřejňování oznámení o činnostech, příjmech a závazcích a o svém majetku,
 • Odměňování za zastupování obcí v orgánech obchodních společností a jiných právnických osob, deliktní odpovědnost za porušení zákona,
 • Aktuální novela zákona o obcích a občanského zákoníku z hlediska řádné správy majetku obce,
 • Zákonné limity odchylky od ceny v místě a čase obvyklé při prodeji nebo nákupu obecního majetku,  
 • Obec a nakládání s pozemky a jinými hmotnými nemovitými věcmi (vč. zákonné úpravy služebností a reálných věc-ných břemen, právo stavby, předkupní právo),
 • Umisťování cizích staveb na pozemky obce,
 • Pozemní komunikace, vodní díla a inženýrské sítě na obecních a cizích pozemcích,
 • Uzavírání smluv zástupci obcí - "na co je třeba si dát pozor" (zveřejňování záměru, schvalovací doložka, zveřejňová-ní smluv po novele zákona o registru smluv),
 • Odpovědnost za škodu způsobenou představiteli obce; zákonná povinnost péče řádného hospodáře; příklady trestněprávní odpovědnosti,
 • Závěrečná diskuze, příklady z praxe.
10:30PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
10:45Pokračování ve výkladu, v závěru společná debata s možností vlastního příspěvku.
13:00PŘESTÁVKA NA OBĚD
GDPR NÁS NEMINE: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DNES A PO 25.5.2018
14:00Rychlý úvod do GDPR:
 • zásady nařízení,
 • práva subjektu údajů,
 • správce a zpracovatel,
 • rizika a sankce.
Zavedení systému ochrany osobních údajů dle GDPR:
 • plánování projektu,
 • vstupní analýzy,
 • návrhy opatření a implementace.
Institut pověřence pro ochranu osobních údajů.
ŘÍZENÍ KVALITY, ŘÍZENÍ VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ
15:00
 • Cukr: motivace, hodnocení zaměstnanců a platy,
 • Bič: ukončování pracovního poměru – výpověď, odvolání z funkce, reorganizace, město před soudem.
16:00
ZÁVĚREČNÁ DEBATA O PRAXI S MOŽNOSTÍ VLASTNÍHO PŘÍSPĚVKU A KONEC PRVNÍHO DNE
20:00
SPOLEČENSKÝ VEČER S HUDEBNÍ DOPROVODEM A OBČERSTVENÍM    
 Společné neformální posezení ve vybraném podniku, např. minipivovaru, který vaří pivo „Starosta“ a podobně. K poslechu a tanci bude hrát kapela s hudbou „staré Prahy“. Připraveno bude i stylové občerstvení. Účast na večerním posezení je možná i včetně doprovodu, který není účastníkem setkání.
PROGRAM 24. LISTOPADU
8:30Prezence účastníků
ROZPOČET A ROZPOČTOVÝ VÝHLED, AKTUÁLNÍ RIZIKA A STRATEGIE PRO ŘÍZENÍ FINANCÍ A HOSPODAŘENÍ, ZVÝŠENÍ INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, PRAKTICKÉ RADY A TIPY
9:00
 • Aplikace změn do praxe u novely RUD, rozpočtové odpovědnosti, změn rozpočtových pravidel a vývoje ekonomiky
 • Střednědobý výhled rozpočtu,
 • Zveřejňování finanční dokumentace – přehled a doporučení,
 • Vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy,
 • Rizika a příležitosti financí samospráv,
 • Plnění a vývoj daňových příjmů,
10:30PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
SESTAVENÍ ROZPOČTU A „ZDRAVÉ“ ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ
10:45
 • Sestavení zdravého rozpočtu – doporučení,
 • Obsah rozpočtu – ukázka,
 • Závazné ukazatele rozpočtu,
 • Rozpočtová opatření a veřejnosprávní delikty a poručení rozpočtové kázně,
 • Rozpočtová skladba,
 • Rozpočtová pravidla,
 • Poskytování dotací a finančních výpomocí,
12:00PŘESTÁVKA NA KÁVU A OBČERSTVENÍ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU A NASTAVENÍ FINANČNÍ STRATEGIE
12:15
 • Analýza financí – jak na ni
 • Jak sestavit rozpočtový výhled
 • Ukazatele finančního zdraví obce
 • Řízení finančního zdraví -  srovnání financí obcí v ČR
13:30STANOVENÍ FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ OBCE, DEBATA, REKAPITULACE A ZÁVĚR
14:00ZAKONČENÍ SETKÁNÍ OBĚDEM

CENA: 5.000,- KČ NA OSOBU NA DVA DNY VČETNĚ CELODENNÍHO STRAVOVÁNÍ.
MNOŽSTEVNÍ SLEVA 20%, CENA PRO 3 OSOBY: 12.000,- KČ
PŘIHLÁSIT SE: KLIKNĚTE ZDE...

Upozornění: Elektronický objednávkový systém, zatím neumí pracovat se slevami. Samozřejmě sleva platí a bude Vám automaticky odečtena, děkujeme za pochopení. Cena platí bez DPH, plnění je podle zákona o dani z přidané hodnoty osvobozené. Registrace potvrzujeme nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení, v případě že se tak nestane, prosíme, kontaktujte nás na tel.: 240 200 272, GSM: 724 931 593, e-mail: podatelna@regionservis.cz


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
Setkání je koncipováno nejen jako suchý výklad problematiky, ale debaty s účastníky nad skutečnými případy a problémy z praxe. Účastníci tak mají prostor pro vlastní vystoupení. Večerní program je otevřený i pro doprovod účastníka. Součástí ceny je celodenní stravování. Ubytování si objednává a zařizuje každý sám.

UBYTOVÁNÍ: Pro zvýhodněnou nabídku ubytování, prosím kontaktujte Kateřinu Procházkovou, email: katerina.prochazkova@regionservis.cz tel.: 725 946 101

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO OBCE A MĚSTA JE 20. LISTOPADU 2017 (resp. do vyčerpání max. kapacity akce 40 míst ve školním uspořádání). Po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy.


Přílohy, které jsou ve formátu "Adobe pdf", si můžete prohlédnout programem Acrobat Reader. Ke stažení zde


Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare